Etiquetes

, , ,

Tercera part de la sèrie d’articles dedicats a les pensions. Podeu llegir el primer que es focalitza en la situació laboral d’Espanya, i el segon centrat en la situació laboral a Catalunya.

Anàvem parlant de les millors perspectives d’una Catalunya independent vers Espanya, i per fer-ho ens fixàvem en la menor taxa d’atur de Catalunya, però no només l’ocupació fixa la “salut” de les pensions, hi ha d’altres aspectes que n’influeixen a l’hora d’obtenir ingressos, el sou i cotitzacions de les persones ocupades.

Malgrat pugui semblar obvi, no podem deixar de recordar-ho, a la quantitat total d’ingressos hi influeix la mitjana que hi aporta cada treballador que cotitza, i en aquest sentit hi té molt a dir el sou dels treballadors.

Tornem doncs a les dades de l’INE. En aquesta estadística Catalunya també es troba millor situada que la resta d’Espanya. Recordem que quan l’INE calcula la mitjana d’Espanya, també hi “suma” el que aporta Catalunya, per tant, si en féssim la mitjana extraient les dades de Catalunya, aquesta diferència encara seria major, ja que ajudem a pujar la mitjana.

salaris

Mitjana de salaris a Catalunya i Espanya, veure gràfica amb dades a https://dadesobertes.org/visions/salaris.html

I que hi veiem en aquesta gràfica? Estem veient el sou brut mitja anual dels treballadors. L’evolució anual des del 2010 dels salaris ens mostra que cada treballador de Catalunya cobra de mitjana més que la resta de treballadors de l’estat espanyol. Aquesta diferència s’havia anat reduint el 2013 i 2014, però el passat 2015 va tornar a augmentar, situant la darrera dada en 1840 € anuals de diferència.

I com es tradueix això en l’aportació a la guardiola de les pensions? Si ens fixem en la segona gràfica (que mostra el que cotitza de mitjana cada treballador al cap de l’any, comptant tant les aportacions obligatòries com les voluntàries) veiem que a Catalunya hi ha una diferència anual de mínim 400 € /any per treballador. Havent estat el 2015 la diferència de 420,53 €.

cotitzacions

Comparativa de les cotitzacions entre Espanya i Catalunya. Veure gràfica amb dades a https://dadesobertes.org/visions/cotitzacions.html

Per tant si recapitulem les dades de l’anterior article i aquest veiem que Catalunya té un 40% menys d’atur i no només això sinó que cada treballador aporta de mitjana 420 € més a la guardiola. Per tant més treballadors i que aporten més quantitat cada un d’ells es reflecteix en una ràtio d’ingressos molt superior a Catalunya que a la resta de l’estat en aquesta guardiola de les pensions.

A la quarta i darrera part parlaré de la quantitat de pensionistes i la piràmide d’edat.