Etiquetes

, ,

Diuen que és difícil decepcionar-se d’allò que no n’esperes res. Però ahir me’n vaig endur una de grossa. Vaig anar al casal de cultura a escoltar el que es titulava com a “Reunions informatives dels pressupostos del 2015” i em vaig trobar amb una xerrada per part de l’equip de govern de l’ajuntament lloant la feina feta durant els darrers quatre/vuit anys i sense una sola dada, ni de les accions dutes a terme i encara menys del 2015.

Quan al finalitzar els seus torns de paraules els representants municipals es va obrir torn de preguntes, la primera qüestió va ser aquesta, i on són els pressupostos del 2015 que ens anàveu a  explicar? La resposta de l’alcalde va ser que no havien vingut a explicar els pressupostos del 2015, si no a explicar la feina feta durant el 2014 i anteriors, que era el punt de partida per confeccionar els pressupostos. Que havia hagut un malentès i que potser no ho havíem entès com cal.

Tornem a llegir la frase “Reunions informatives sobre els pressupostos 2015”. Amb aquest titular es venia al web de l’ajuntament, raó per la qual vaig assistir, ja que m’esperava un exercici de transparència que obrís camí cap a una “administració oberta” i qui sap una primera pedra a l’”open data”.

REUNIONS INFORMATIVES DELS PRESSUPOSTOS DEL 2015 — Ajuntament de Sant Adrià de Besòs - 2

Aquesta era la pàgina de l’Ajuntament que ho anunciava. Avui han corregut a fer-la privada deixar inactiu l’enllaç que hi apuntava: http://www.sant-adria.net/serveis/participacio_ciutadana/noticies/noticies-2014/reunions-informatives-dels-pressupostos-del-2015 i en el seu lloc han posat una altre matisant de què tracta la xerrada http://www.sant-adria.net/serveis/alcaldia/noticies/2015/gener-2015/el-govern-municipal-explica-la-seva-gestio-a-la-ciutadania i sota el  títol “El Govern municipal explica la seva gestió a la ciutadania” amb un subtítol que avança el 2015 en aquest sentit “En el pressupost del 2015 es continuaran prioritzant les polítiques socials, educatives i d’ocupació” però per qui tingui curiositat encara ara (dimecres 14 de gener a la tarda) es pot veure el contingut al web del PSC http://santadria.socialistes.cat/noticia/reunions-informatives-dels-pressupostos-del-2015 també la tancaran?

La vergonya/indignació ve per diversos fronts, el primer, més clar i que ja he exposat, és l’engany al que han sotmès als ciutadans i ciutadanes. Però no només això. També s’ha de sumar el fet que quan a l’alcalde se li va retreure quin era el títol de l’acte al que havíem assistit, i la inequívoca interpretació del mateix, l’alcalde va afanyar-se a demanar disculpes dient que potser no s’havien expressat del tot bé. Home Joan, entre no expressar-se del tot bé i això hi ha un bon tros, i no només això, la imatge de l’alcalde demanant disculpes al més pur estil Joan Carles “Lo siento mucho, me he equivocado” afegeix un plus de vergonya aliena de pertànyer a aquesta ciutat.

Finalment, més enllà de que el contingut de la reunió no tenia res a veure amb el que s’havia promès, la presentació en si va ser un acte buit, carregat de frases grandiloqüents però sense cap exemple concret, sense cap número ni dada real. Això és administració oberta? Transparència? Invertir 45 minuts en dir amb diferents frases, però sense aportar res de nou que “es prioritzen les polítiques socials” és una de les majors vendes de fum de la història.

Van justificar-se dient que el ciutadà pot anar al web de l’ajuntament i trobar els  pressupostos. Però si vas a presentar una cosa tan complexa com uns pressupostos, o en el seu defecte, l’acció de govern, el que espera l’oient és veure gràfiques mostrant quants carrers s’han asfaltat i quan s’hi ha invertit, quants diners s’ha dedicat a netejar els carrers i quant a il·luminar-los. El ciutadà vol dades objectives i tangibles.

D’altra banda, i respecte als pressupostos disponibles al web, el que se’ns facilita als ciutadans és el que es pot trobar a l’enllaç http://www.sant-adria.net/serveis/pressupostos_pressupostos un seguit de pdfs dels anys 2011-2014, sense cap annex explicatiu de com s’han de llegir, de manera que el ciutadà mitjà segurament no els entengui ni sàpiga per on agafar-los.

Per mostra un botó, el pdf que es titula “Pressupost 2014 – Despeses – Detall per Programes”: http://www.sant-adria.net/serveis/pressupostos_pressupostos/pressupost-2014/pressupost-2014-despeses-detall-per-programes/at_download/file l’únic de l’apartat despesses que es llegeix “detall” ja que la resta son “resums”. La pàgina 2-3 que fa referència a les despeses de personal.  Mes enllà de la manca de criteri idiomàtic barrejant català i castellà sense cap ordre, al capítol 1 article capítol 12 concepte 120 es detalla que en sous del grup A2 s’ha gastat 12.906,52€. D’acord, però de quants sous estem parlant? I el que encara em desconcerta més, capítol 1 article 13 concepte 130 subconcepte 13001 “hores extraordinàries” 1,00. De debò s’ha gastat l’ajuntament 1€ en hores extraordinàries? A repartir entre quants? Segurament jo no hagi interpretat bé els pressupostos, però l’ajuntament no m’ha dotat de les eines necessàries per fer-ho

Realment aquests pressupostos disten de ser clarificadors. Ja fa temps que he manifestat el meu desig de que l’ajuntament faci un exercici de transparència i un camí cap a l’Open Data, que permeti a gent que entengui més que jo analitzar aquets pressupostos, tractar les dades que hi figuren i fer visualitzacions dels mateixos que ajudin al ciutadà a entendre’ls. I per format obert no s’entén el pdf. Els formats que l’administració oberta ha d’oferir als seus ciutadans són aquells que permetin un tractament per part d’aquests, com el json, csv, xls o similars…

Tot plegat l’acte d’ahir va ser una gran decepció que es va tornar indignació i potser segueixi desgranant en futurs escrits, i es que l’acte d’ahir va deixar moltes coses a comentar i totes no m’hi caben en un sol escrit.